Luchtkwaliteit in de regio


De meest gevaarlijke stoffen in de lucht die gezondheidseffecten veroorzaken (of een indicator daarvoor zijn) zijn fijnstof, stikstofdioxide en ozon. De regio Midden-Holland voldoet aan de wettelijke luchtkwaliteitsgrenswaarden voor deze stoffen.

Sinds 2011 moet aan de grenswaarden voor fijnstof worden voldaan.
Vanaf 2015 geldt een strengere grenswaarde voor stikstofdioxide en komt er een nieuwe grenswaarde bij, namelijk voor kleinere fijnstofdeeltjes (PM 2,5). De grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof PM10 zijn 40 µg/m3 en voor fijnstof PM2,5 respectievelijk 25 µg/m3.

Luchtberekeningen NSL-monitoring 2022

Jaarlijks wordt de luchtkwaliteit in Nederland en het effect van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gemonitord. Naast de luchtkwaliteit langs drukke wegen wordt ook het verloop van de uitvoering van de aangemelde NSL verbetermaatregelen en bouwprojecten bijgehouden.
De ODMH levert het NSL de informatie wat betreft de monitoring van de regio Midden-Holland. Om meer duidelijkheid  te geven over de grondslag van de luchtberekeningen stelt de ODMH  de Monitoringstool 2022 (docx, 20 kB) beschikbaar. Dit document geeft meer uitleg over de verkeersgegevens, die gebruikt worden voor de luchtberekeningen.


Uw omgeving

Wilt u meer weten over de luchtkwaliteit in uw omgeving kijk dan op Monitoring NSL en zoek op uw woonplaats.

Vragen?

Neem contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000 en vraag naar een medewerker van het team Lucht, Geluid.