Asbest


Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen en zuren en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn de meest toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest werd verwerkt in een grote variatie aan (bouw)producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Vaak zijn in één product verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop van de tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico’s voor de gezondheid met zich mee brengt.

Contact

Heeft u nog vragen over het verwijderen van asbest. Neem dan contact op met de frontoffice van BWT via 088 54 50 001 of vul dit formulier in.

Gezondheidsrisico’s

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat blootstelling aan asbest ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid veroorzaken. Als men vezels inademt kunnen  ernstige aandoeningen ontstaan.

Toepassing

Het ver- en bewerken van asbest is sinds 1993 verboden. Asbest werd verwerkt in bijvoorbeeld: golfplaten, waterleidingbuizen, isolatiemateriaal, brandwerende platen en onderlagen van vloerbedekkingen.
 U kunt ervan uitgaan dat gebouwen en bouwwerken die voor 1 januari 1994 gebouwd zijn asbesthoudende materialen kunnen bevatten.

In overtreding

Zonder sloopmelding is het verboden om te starten met het verwijderen van asbest. U bent dus in overtreding als u asbest verwijdert zonder sloopmelding. U riskeert een boete van € 1.000,00.