Burenrecht


Stel, u wilt iets verbouwen aan uw huis. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij uw gemeente. U krijgt de omgevingsvergunning en gaat aan de slag terwijl uw buren van niets weten. Dat kan tot vervelende situaties leiden.
U had dit wellicht kunnen voorkomen door uw buren in een vroeg stadium bij uw plannen te betrekken met

Soms kan het zijn dat gemeenten een omgevingsvergunning verlenen voor een (bouw)activiteit op een perceel omdat zij geen ruimtelijke bezwaren zien voor de voorgenomen activiteit. Ook kan sprake zijn van een vergunningsvrij te bouwen bouwwerk. Omdat volgens de omgevingsvergunning de (bouw)activiteit uitgevoerd mag worden, of voor de (bouw)activiteit geen omgevingsvergunning nodig is, betekent dit niet dat de (directe) buren geen overlast kunnen ervaren. Het Burenrecht stelt aanvullende regels waaraan buren zich moeten houden en hoe zij zich dienen te gedragen tegenover elkaar.

Meer informatie over de rechten en de plichten van buren vindt u in het Burgerlijk Wetboek 5, Titel 4 ‘Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven’.