Burenrecht


Stel, u wilt iets verbouwen aan uw huis. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij uw gemeente. U  krijgt de vergunning en gaat aan de slag terwijl uw buren van niets weten. Dat kan tot vervelende situaties leiden.
U had dit wellicht kunnen voorkomen door uw buren in een vroeg stadium bij uw plannen te betrekken. Dit betekent niet dat u uw plannen kunt vergeten of dat alles ineens anders moet. Misschien had u met een simpele verandering een hoop narigheid kunnen voorkomen.

Meer informatie over de rechten en de plichten van buren vindt u in het Burgerlijk Wetboek 5, Titel 4 ‘Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven’.