Vergadering AB ODMH


Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:00 tot
Doelgroep

Vergadering van het algemeen bestuur van de ODMH.

Omschrijving

Agenda en stukken:

0 Agenda AB 14 december 2023 (pdf, 129 kB)

3 Conceptverslag vergadering AB 23 oktober 2023 (pdf, 233 kB)

3a 20230809_AB_presentatie_CNME_2023_KS (pdf, 1.6 MB)

4 Brief IenW robuustheidscriteria omgevingsdiensten (pdf, 102 kB)

5 Voorblad AB uitvoeringsbeleid TH onder Wkb (pdf, 166 kB)

5a Uitvoeringsbeleid Toezicht en Handhaving Wkb (pdf, 1.6 MB)

6 Voorblad AB wijziging GR (pdf, 182 kB)

6a Memo db ab wijziging GR 2024 (pdf, 163 kB)

6b Toelichting wijziging GR 2024 voor colleges en raden (pdf, 218 kB)

6c Wijziging GR ODMH 2024 (pdf, 152 kB)

6d Brief aan colleges wijziging GR ODMH (pdf, 179 kB)

6e Geconsolideerde versie Gemeenschappelijke regeling ODMH 2024 (pdf, 285 kB)

6f Raadsbesluit Zuidplas GR ODMH (pdf, 516 kB)

6g Raadsbesluit Waddinxveen GR ODMH (pdf, 2.9 MB)

6h Raadsbesluit Gouda GR ODMH (pdf, 129 kB)

6i Raadsbesluit Alphen GR ODMH (pdf, 275 kB)

6j Raadsbesluit BoRe GR ODMH (pdf, 203 kB)

6k Raadsbesluit Krimpenerwaard GR ODMH (pdf, 89 kB)

6l Brief PZH aan ODMH inz zienswijze GR ODMH (pdf, 158 kB)6m Zienswijzen PZH GR ODMH (pdf, 181 kB)

6m Zienswijzen PZH GR ODMH (pdf, 181 kB)

7 Voorblad AB Begrotingswijziging 2023 en gewijzigde PB 2024 - 2027 (pdf, 168 kB)

7a Reactie op zienswijzen gewijzigde programmabegroting 2024 - 2027 en begrotingswijziging 2023 (pdf, 146 kB)

7b Gewijzigde Programmabegroting 2024 - 2027 (pdf, 1.4 MB)

7c Memo Begrotingswijziging 2023 (pdf, 194 kB)

7d Zienswijzebesluit PZH gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 (pdf, 241 kB)

7d Zienswijzebrief Bodegraven Reeuwijk gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 (pdf, 62 kB)

7d Zienswijzebrief Gouda gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 (pdf, 130 kB)

7d Zienswijzebrief Krimpenerwaard gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 (pdf, 91 kB)

7d Zienswijzebrief Zuidplas gewijzigde programmabegroting 2024-2027 en begrotingswijziging 2023 (pdf, 234 kB)

8 Voorblad AB 14 december 2e Marap 2023 (pdf, 156 kB)

8a 2e Managementrapportage 2023_definitief (pdf, 1.2 MB)