Ontwikkeling Oudshoorn


De resultaten van de archeologische onderzoeken samengevoegd geven een beeld van de ontwikkeling van het gebied van het dorp Oudshoorn, nu Alphen aan den Rijn. Halverwege de middeleeuwen bestond de bebouwing uit houten boerderijen parallel aan de Rijn. De Hooftstraat was naast straat ook meteen een dijk om het achterland tegen het water te beschermen. De dijkfunctie is inmiddels overgenomen door de zware beschoeiingen. Het achterland was vooral in gebruik als akkerland.

Op deze prent uit ca. 1540 staan boerderijtjes langs de Rijn in de buurt van Alphen. Zo zal ook de Hooftstraat er in de middeleeuwen uit hebben gezien (bron: Erfgoed Leiden en Omstreken).

Vanaf de 17e eeuw ontstaat een meer stedelijk karakter in Oudshoorn. Steeds meer huizen worden van steen gebouwd en ook nog eens dicht op elkaar. Veel huizen hebben één woonlaag, waarbij de voorzijde in gebruik is als winkel en de achterkamers in gebruik zijn als woning. In de daarop volgende eeuwen worden gevels vervangen, verdiepingen gebouwd en woonindelingen aangepast. Dit blijkt uit het bouwhistorisch onderzoek dat is gedaan voor de panden die zijn gesloopt. Op oude bouwtekeningen is dikwijls nog de oude 17e of 18e-eeuwse indeling te zien, met de aanpassingen om het pand te moderniseren.

Zo ontstaat het huidige beeld van de Hooftstraat, of anders gezegd, het beeld zoals het was voordat een nieuwe moderniseringsronde werd uitgevoerd.