Productenboek


Alle producten en diensten die door de ODMH geleverd kunnen worden, zijn opgenomen in twee productenboeken: Het Productenboek Milieu en het Productenboek Bouw- en Woningtoezicht.

Wat is een productenboek

Een productenboek is te vergelijken met een catalogus waaruit een opdrachtgever op basis van een omschrijving van het product en de prijs zijn keuze kan maken.

In de productenboeken staan alle werkzaamheden beschreven die door ons  kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn de wettelijke taken zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving, en ook optionele diensten zoals milieueducatie.  Daarnaast wordt per product de methode van afrekening genoemd en indien van toepassing de hoogte van het kental.

Afrekenmethoden

Beide productenboeken kennen drie verschillende afrekenmethoden:

  • producten die per kental worden afgerekend
  • regionale producten (werkzaamheden die voor alle deelnemers gezamenlijk worden uitgevoerd en afgerekend worden naar inwoneraantal )
  • maatwerkproducten.

Afstemming

Jaarlijks wordt er met iedere opdrachtgever een jaarprogramma afgestemd, op basis van het productenboek.