Voor wie werken wij


Behalve voor de aangesloten gemeenten in Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland, is het ook voor gemeenten buiten Midden-Holland mogelijk om producten van ons af te nemen.

De producten die aan deze zogenaamde klantgemeenten worden aangeboden, bestaan uit werkzaamheden op het vlak van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet bodembescherming.

Het is ook mogelijk om specialistische taken af te nemen op het gebied van bodem, geluid, lucht, ecologie externe veiligheid, bestemmingsplanadvisering, duurzaam bouwen, archeologie, energie en milieueducatie. Bouw- en woningtoezichttaken en handhaving buitengebied behoren ook tot de mogelijkheden.

Voor wat betreft de werkzaamheden voor zwemwater en slootdempingen met houtachtig materiaal is het werkgebied van de ODMH het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland.

De ODMH is werkzaam voor onderstaande gemeenten.

Voor wat betreft de werkzaamheden voor zwemwater en slootdempingen met houtachtig materiaal is het werkgebied van de ODMH het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland.