Milieuvergunning- of melding


Documenten

Formulieren

  • Melding propaantank
  • Melding vuurwerkopslag. Opslag van vuurwerk gaat onder strikte voorwaarden. Met deze melding dient een ondernemer/bedrijf een aanvraag in om vuurwerk te mogen opslaan. Het gaat dan om opslag van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk. Een duidelijke tekening over de wijze van opslag is onderdeel van de melding.
  • Aanvraag ontheffing stortverbod (slootdempingen) (docx, 104 kB)
  • Kennisgeving mobiele puinbreker. Deze kennisgeving is bedoeld voor bedrijven die gebruik maken van een mobiele puinbreker bij sloopwerkzaamheden. De werkzaamheden dienen tenminste vijftien werkdagen voor aanvang gemeld te worden door middel van het invullen van deze kennisgeving. De betreffende gemeente is bijna altijd het bevoegd gezag. Tenzij er op dezelfde locatie aan de provincie een omgevingsvergunning is verleend. In dat geval is de provincie het bevoegd gezag.