Toezicht agrarische sector


Voordat u een melding Milieuoverlast maakt adviseren wij u om eerst te lezen welke meldingen de ODMH wel/niet in behandeling neemt. Die informatie vindt u hier.

Wilt u een melding Milieuoverlast doen? Dan kunt u dit doen onderstaande manieren: