Omgevingsvergunning


De volgende vergunningen dienen aangevraagd te worden door middel van de aanvraag omgevingsvergunning:

 • Bouwvergunning (incl. verbouwingen of renovaties)
 • Ontheffing bestemmingsplan
 • Kapvergunning
 • Sloopvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Opslaan roerende zaken (bouwcontainers)
 • Aanlegvergunning
 • Gebruiksvergunning (brandveilig gebruiken van een pand)
 • Milieuvergunning
 • Garage- en inritvergunning
 • Plaatsen schotelantenne
 • Bevestiging reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand
 • Maatregelen brandveiligheid in gebouwen
 • Ontheffing Flora- en faunawet
 • Bevestiging alarm bedrijfspand
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden

Klik op omgevingsloket.nl voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning.