Omgevingsvergunning


De volgende vergunningen dienen aangevraagd te worden door middel van de aanvraag omgevingsvergunning:

 • Bouwvergunning (technisch)
 • Bouwvergunning (omgevingsplanactiviteit)
 • Bouwmelding
 • Afwijken van regels van het omgevingsplan (omgevingsplanactiviteit)
 • Kapvergunning (omgevingsplanactiviteit)
 • Sloopmelding
 • Rijksmonumentenvergunning
 • Gemeentelijk monument (omgevingsplanactiviteit)
 • Opslaan roerende zaken (bouwcontainers)(omgevingsplanactiviteit)
 • Aanlegvergunning (omgevingsplanactiviteit)
 • Gebruiksmelding (brandveilig gebruiken van een pand)
 • Milieuvergunning
 • Uit- en inritvergunning (omgevingsplanactiviteit)
 • Plaatsen schotelantenne (omgevingsplanactiviteit)
 • Bevestiging reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand (omgevingsplanactiviteit)
 • Ontheffing Flora- en faunawet
 • Bevestiging alarm bedrijfspand
 • Werkzaamheden in beschermde natuurgebieden

Uw aanvraag kunt u indienen via het Omgevingsloket.