Omgevingsvergunning


De volgende vergunningen dienen aangevraagd te worden door middel van de aanvraag omgevingsvergunning:

 • Bouwvergunning
 • Ontheffing bestemmingsplan
 • Kapvergunning
 • Sloopvergunning
 • Monumentenvergunning
 • Opslaan roerende zaken (bouwcontainers)
 • Aanlegvergunning
 • Gebruiksvergunning (brandveilig gebruiken van een pand)
 • Milieuvergunning
 • Garage- en inritvergunning
 • Plaatsen schotelantenne

Klik op omgevingsloket.nl voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning.