Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES)


In 2016 is de regio Midden-Holland gestart met het uitvoeren van de RES . Onze regio was een van de zeven pilots van Nederland. Het resultaat van deze pilot is het ondertekende Convenant (2018) waarin is vastgelegd het doel om te komen tot energie- en klimaatneutraal in 2050 en bijna fossiele energie vrij.

Eind 2019 is de huidige RES-organisatie in Midden-Holland opgericht waarin alle gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland en diverse maatschappelijke partijen hun rol hebben.

Concept RES MH vastgesteld

Dit heeft geresulteerd een breed gedragen concept RES. De concept strategie is eind september 2020 vastgesteld door de betrokken gemeenteraden.

Op dit moment wordt er door het RES-team hard gewerkt aan het verdiepen en concreet maken van dit document zodat medio 2021 een RES 1.0 opgeleverd kan worden. Er is inmiddels een publiekssamenvatting concept RES ontwikkeld en ook een factsheet over de aanpak.

Bijdrage ODMH

De ODMH is vertegenwoordigd in alle werkgroepen van de RES-organisatie en levert inhoudelijke kennis en ondersteuning.

Documenten