Regionale Energie Strategie Midden-Holland (RES)


In 2016 is de regio Midden-Holland gestart met het uitvoeren van de RES . Onze regio was een van de zeven pilots van Nederland. Het resultaat van deze pilot is het ondertekende Convenant (2018) waarin is vastgelegd het doel om te komen tot energie- en klimaatneutraal in 2050 en bijna fossiele energie vrij.

Eind 2019 is de huidige RES-organisatie in Midden-Holland opgericht waarin alle gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland en diverse maatschappelijke partijen hun rol hebben.

Op www.resmiddenholland.nl vindt u de actuele informatie over de ontwikkelingen van de RES in Midden-Holland. In april 2021 is de RES1.0 gepubliceerd.

Bijdrage ODMH

De ODMH is vertegenwoordigd in alle werkgroepen van de RES-organisatie en levert inhoudelijke kennis en ondersteuning.