Bepalen locatie nieuwe, duurzame energieopwekkers


Een van de dingen die geregeld moeten worden is het bepalen van de diverse locaties voor de nieuwe, duurzame  energieopwekkers, zoals windmolens, zonne-energiepanelen of biomassacentrales. Daarvoor zijn begin 2017 zogenaamde ‘Ruimte- en energie-ateliers’ gestart.

In deze ‘ateliers’ werken alle regionale belanghebbenden samen om een beeld te krijgen hoe de strategie (= plan van aanpak) vormgegeven moet worden om te komen tot een energie- en klimaatneutrale regio in 2050. Daarbij wordt onder andere voortgebouwd op de eerder verzamelde informatie en opgestelde kaarten.

Werkgroepen

In werkgroepen worden vragen beantwoord als “hoeveel Joules moeten verduurzaamd worden om de doelstelling te halen en wat betekent dit voor de inrichting van ons landschap, de economie en de maatschappij”. Deze informatie wordt nader uitgewerkt in kaarten. Deze kaarten vormen het uitgangspunt voor het vervolg van het ontwikkelen van de energiestrategie en het uitvoeringsplan voor de regio Midden-Holland.

De ateliers zijn gehouden op:

Wilt u meer weten over de wijze waarop mogelijke locaties worden bepaald, zie dan rapport Verkenningen locaties duurzame energie opwekkers (pdf, 16 MB).