Bepalen locatie nieuwe, duurzame energie-opwekkers


Een van de dingen die geregeld moeten worden is het bepalen van de diverse locaties voor de nieuwe, duurzame  energie-opwekkers, zoals windmolens, zonne-energiepanelen of biomassacentrales. Daarvoor is begin 2017 gestart met zogenaamde ‘Ruimte- en energie-ateliers’.

Dit was in het kader van de pilot voor de regionale energiestrategie. Sinds die tijd hebben gemeenten samen met inwoners, bestuurders en/of raadsleden een zelfde soort ateliers gehouden.

In deze ‘ateliers’ werken alle regionale belanghebbenden samen om in beeld te krijgen waar duurzame energie zou kunnen worden opgewekt. Vervolgens gaat het er om samen te bepalen waar we het eventueel zouden willen om te komen tot een energie- en klimaatneutrale regio in 2050. Daarbij wordt onder andere voortgebouwd op de eerder verzamelde informatie en opgestelde kaarten.

Werkproces

Om de vraag naar wenselijkheid en mogelijkheden voor duurzame opwek te kunnen beantwoorden worden vragen beantwoord als 'hoeveel Joules moeten verduurzaamd worden om de doelstelling te halen en wat betekent dit voor de inrichting van ons landschap, de economie en de maatschappij'.
Deze informatie wordt nader uitgewerkt in kaarten. Deze kaarten vormen het uitgangspunt voor het vervolg van het ontwikkelen van de energiestrategie en het uitvoeringsplan voor de regio Midden-Holland, de Regionale Energiestrategie, die momenteel wordt opgesteld.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijze waarop mogelijke locaties worden bepaald, zie dan rapport Verkenningen locaties duurzame energie opwekkers (pdf, 16 MB).


Opwekking Duurzame Energie

Subsidie aanvragen?

Heeft u vragen over SDE en andere subsidie aanvragen neem dan contact met ons op via 088 54 50 000 en vraag naar een medewerker van het team Duurzaamheid.