Verzamelen energie-informatie en ordening in kaarten


Vanaf midden 2016 zijn gegevens over het gebruik van energie in Midden Holland verzameld en in geografische kaarten weergegeven. Dit betreft energie voor warmte en koude, voor transport en vervoer en voor elektriciteit. Ook zijn er locaties opgenomen waar verschillende duurzame opwekmogelijkheden of energieoverschotten zijn.

Daarnaast is informatie verzameld over de energie-infrastructuur (elektriciteitsleidingen, warmtenetten, aardgasleidingen en hun leeftijd) en andere relevante infrastructuur en hun vervangingsmoment, vooral in de bodem (denk aan rioolleidingen, internetkabels, etc.).

Warmte Koude Atlas
Een voorbeeld van een geografische kaart is de Warmte Koude Atlas Midden Holland. Daarin staan vooral gegevens met betrekking tot waar een grote warmtevraag of een groot warmteaanbod is of zal gaan komen. Analyse van al deze gegevens kan leiden tot inzichten in de mogelijkheden voor koppeling tussen deze twee. Voor voorbeelden van de kaarten, klik op één van de volgende links:

De verzamelde informatie en kaarten worden onder andere gebruikt in de Ruimte- en energieateliers.

De ontwikkeling van deze geografische kaarten is in een vergevorderd stadium. De actualisatie daarvan is een doorlopend proces.
Ook  wordt er aan gewerkt de  kaarten zoveel mogelijk openbaar toegankelijk te maken, zodat partijen die met de energie-transitie aan de slag willen zelf de mogelijkheden kunnen onderzoeken.

Nog vragen?
Neem dan contact op met de ODMH, telefoon 088 54 50 000. U kunt vragen naar een medewerker van het team Duurzaamheid.