Verzamelen energie-informatie en ordening in kaarten


De gemeenten en andere betrokken partijen (provincie, waterschappen)  zijn regionaal en lokaal druk bezig met beleid te maken voor de energietransitie. De ODMH ondersteunt de regiogemeentes onder andere voor de RES (Regionale Energie Strategie) en de TVW’s (Transitie Visie Warmte).
De ondersteuning bestaat uit de aanlevering, het beheer en de analyse van diverse (geografische) gegevens (data), bijvoorbeeld type woningen, bouwjaar, gasverbruik etc.

Onderzoek naar mogelijkheden voor zonne-energie en windturbines

Voor de RES doet de ODMH periodiek locatie onderzoek naar de mogelijkheden voor gebruik van  wind en zon. Door de mogelijkheden van de beschikbare data te onderzoeken wordt duidelijk waar in de regio mogelijkheden zijn voor windmolens en zonne-energie. De uitkomst van deze onderzoeken leggen wij naast de informatie van de gemeenten over nieuwbouwplannen en dergelijke. Dit leidt tot een kaart (webapp) met potentiële gebieden voor wind- en zonne-energie per gemeente.
De betrokken partijen kijken vervolgens of deze potentiële locaties ook aansluiten bij bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk. Ook kijken zij naar het draagvlak bij inwoners, bestuurders en maatschappelijke partijen en de (on)mogelijkheden van het landschap.
Niet ieder landschapstype is geschikt voor windturbines of zonne-energie. Voor zonne-energie is er namelijk meer ruimte in de regio dan voor windturbines. Of er uiteindelijk ook een project gerealiseerd kan worden is van meer factoren (b.v. draagvlak, ruimte op het elektriciteitsnet) afhankelijk.

Transitie Visie Warmte

Voor de Transitie Visies Warmte zijn de gemeentes hard aan de slag om voor het einde van 2021 hun visie klaar te hebben. In die visie beschrijft de gemeente hoe het richting 2030 een begin gaat maken met het aardgasvrij worden van de gebouwde omgeving. De gemeentes doen dat onafhankelijk of in samenwerking met een marktpartij.

De ODMH ondersteunt alle gemeentes met de analyse van  (geografische) data. Een deel van deze informatie is per gemeente inzichtelijk in een zogenaamde Webapp. Deze Webapps zijn voor een groot deel op buurtniveau ingedeeld.

Webapps per gemeente: