Verbod op asbestdaken


Er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 een wetsvoorstel van het kabinet om de asbestdaken uit te bannen verworpen.

De voorgestelde wet verplichtte eigenaren om asbesthoudende producten te verwijderen. Het verbod richt zich op asbesthoudende daken waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht. Het gaat hierbij om golfplaten daken en dakleien, niet om dakbeschot.

Meer informatie: Eerste-kamer-dwarsboomt-verbod-op-asbestdaken

Naar verwachting wordt er wel verder gewerkt aan een wetsvoorstel om asbesthoudende daken in Nederland te verbieden. Het verbod zal dan van toepassing zijn op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Die verweren door weersinvloeden waardoor gevaarlijke asbestdeeltjes vrij kunnen komen. Bij woningen komen deze daken vaak voor op aanpandige bergingen, schuren en garages die gebouwd zijn voor 1994.

Uitgebreide informatie over asbest vindt u terug op de site van Infomil.

Contactgroep Asbestwoningen
Er is ook een contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Zij willen woningeigenaren met asbestdaken met elkaar in contact brengen en een platform bieden. Wilt u hierover meer weten, kijk dan op www.asbestwoning.nl.