Verbod op asbestdaken


Naar verwachting zijn vanaf 31 december 2024 asbesthoudende daken in Nederland verboden. Het verbod zal dan van toepassing zijn op asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Die verweren door weersinvloeden waardoor gevaarlijke asbestdeeltjes vrij kunnen komen. Bij woningen komen deze daken vaak voor op aanpandige bergingen, schuren en garages die gebouwd zijn voor 1994.

Wilt u meer weten over wat precies wordt verboden en wat dit voor uw gebouw kan betekenen, kijk dan op www.infomil.nl/Asbest in daken (verbod) en www.infomil.nl/spelregels .

Contactgroep Asbestwoningen
Er is ook een contactgroep Eigenaren Asbestwoningen. Zij willen woningeigenaren met asbestdaken met elkaar in contact brengen en een platform bieden. Wil u hierover meer weten, kijk dan op www.asbestwoning.nl.

Informatieblad met ‘do’s en dont’s’
De ODMH heeft een informatieblad met in het kort de ‘do’s en dont’s’ over dit asbestdaken, zie Informatieblad Verbod op asbestdaken (pdf, 859 kB).