Relevante wet- en regelgeving


Werken met asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom gelden wettelijke regels voor het omgaan met asbest. Welke regels voor u van toepassing zijn is afhankelijk van uw situatie.

Particulieren die asbesthoudend materiaal willen verwijderen hebben te maken met het Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
Kijk  voor meer informatie over de geldende wet- en regelgeving op infomil.nl/wet en regelgeving asbest.

Strafbare feiten:

  • U bent verplicht om een sloopmelding te doen voordat u start met het verwijderen van asbest, zie ook ‘sloopmelding-doen’. Het verwijderen van asbest zonder sloopmelding  is een overtreding. U riskeert een boete van € 1.000,00.
  • Twee werkdagen voorgaande aan de feitelijk start van de werkzaamheden moet u de ODMH hiervan in kennis gesteld hebben. Het niet of te laat in kennis stellen is een overtreding. U riskeert een boete van € 1.500,00.
  • Uiterlijk op de eerste werkdag na beëindiging van de werkzaamheden moet u de ODMH hiervan in kennis stellen. Het niet of te laat in kennis stellen is een overtreding. U riskeert een boete van € 1.500,00.