Hooftstraat 133 - 141


Ook bij Hooftstraat 133-141 is veel aandacht geweest voor de koppeling van archeologische resten aan beschikbaar kaartmateriaal, in dit geval de kadastrale minuut van 1811-1832. Hieronder is een uitsnede van deze kaart te zien met hierop de indeling van percelen zoals deze was voor de nieuwbouw.

Bij het analyseren van de sporen is duidelijk zichtbaar dat aan de rechterzijde van de percelen een sloot gelegen heeft. De begin- en einddatum van de sloot zijn niet bekend, maar het aardewerk dat in de sloot is gevonden geeft toch een aardig beeld. Het oudste aardewerk dateert rond 1350 en het jongste rond 1700. Op basis van het vondstmateriaal is het aannemelijk dat er al activiteit op het terrein heeft plaatsgevonden vanaf de 14e eeuw, en dat het opnieuw is ingericht in de loop van de 17e eeuw.

Bron: IDDS Archeologie

Net als bij de plangebieden Rijnzijde Zuid en Rijnzijde Noord zijn de vakgebieden archeologie en bouwhistorie gecombineerd bij de interpretatie van de archeologische sporen en vondsten. Daarnaast is ook een stuk recente informatie gebruikt, waardoor zelfs over een relatief recente periode als de tijd van de Tweede Wereldoorlog, meer informatie beschikbaar is gekomen. Het huis op nummer 139 bijvoorbeeld.

Dit huis werd gebouwd na 1832 en staat dus nog niet op bovenstaande afbeelding. Dit huis en haar bewoners hebben een interessante rol gespeeld tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Het pand werd door omwonenden ook wel ‘Het Pakhuis’ genoemd. Tijdens de oorlog moesten veel mannen onderduiken om niet door de bezetter opgepakt te worden voor gedwongen arbeid in Duitsland. Als er een razzia was, zochten mannen hun toevlucht in de kruidenierswinkel van Cor Vonk. In zijn winkel stonden eierrekken die een gangetje verborgen die naar het Pakhuis leidde; een perfecte vluchtweg! In de oude winkel van Barend van Zwieten, die zich later vestigde in het Pakhuis, was deze ontsnappingsroute altijd nog te zien. Met de val van het nieuwe brugdek van de Julianabrug in 2015 is dit gebouw helaas verwoest.
Ook aan de overkant van de Hooftstraat werd het hoofd geboden aan de bezetter. Hier woonde huisarts Pilon, die op geheel eigen wijze, vele (Joodse) mensen van voedsel en andere middelen voorzag om de oorlog door te komen.

Bron: J. van den Wijngaard
Bron: J. van den Wijngaard

De archeologische vondsten die tijdens de opgraving zijn aangetroffen, zijn divers van aard en datering. Het vroegste materiaal dateert rond 1450, maar er is ook materiaal gevonden van nu. Bestek, aardewerk, kookgerei, spitsteen, tegeltjes, bouwmateriaal, dierenbotten, vlechtwerk en nog veel meer. Bewoners hebben hun huisdieren zorgvuldig begraven. Bij Hooftstraat 133-141 is het skelet van een oud hondje gevonden met artritis. En in plangebied Rijnzijde Zuid zijn een jong paard en een rund begraven.

Meer en uitgebreidere informatie over de archeologische onderzoeken en de resultaten is te vinden in de rapporten die zijn genoemd in de bronvermelding.