Schooltuinieren


Voor het realiseren van een m² tuintje bij de school ontvangt de klas een bouwpakket, grond en zaden. In de 16 vakjes kunnen de gewassen afzonderlijk geteeld worden. Bij de eerste aanvraag voor en m² tuintje ontvangt de school het boek: 'Jelle’s tuinschrift' met voor de kinderen en leerkrachten veel tips en beschrijvingen van de gewassen. U tuiniert zelf met uw groep, gemiddeld 1 x per week in de periode april tot de zomervakantie. Uitgangspunt is dat de gewassen vóór de zomervakantie geoogst kunnen worden. Desgewenst kunt u zelf in het najaar zaden of plantjes aanschaffen om ook in het najaar in de m² tuin te tuinieren.