Basisonderwijs


Vanuit het Centrum Natuur- en Milieueducatie (CNME) De Zwanebloem ontwikkelt en coördineert de ODMH activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Wij verzorgen natuur- en milieulessen, excursies en lenen lesmaterialen uit. Onze doelgroep zijn leerlingen van basisscholen in de regio Midden-Holland.

Door onder andere ‘te laten beleven’ willen wij deze leerlingen kennis bij brengen op het gebied van natuur en milieu. Op deze manier hopen wij natuur- en milieubewustwording bij de leerlingen te stimuleren en bij te dragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid van de leefomgeving.

Tevens hebben wij een grote leszolder tot onze beschikking op een mooie,  natuurlijke locatie. Hier geven wij onze natuur- en milieulessen. Jaarlijks doen er ruim 1000 leerlingen mee aan die lessen waarbij zij gebruik maken van onze lesmaterialen.

Lessen en lesmaterialen

Op www.nmemiddenholland.nl vindt u informatie over de diverse lessen en materialen die wij beschikbaar stellen. Deze website is ingedeeld op:

  • Leerniveau
  • Thema
  • Jaarthema
  • Lesmaterialen
  • Andere aanbieders van lesmogelijkheden

Dit geeft u de mogelijkheid om heel specifiek per doelgroep de lessen/lesmaterialen te selecteren.

Jaarthema

U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor een jaarthema. Alle lessen en leskisten voor het jaarthema zijn gratis. Wilt u weten welke lessen dat voor dit jaar zijn kijkt u dan op www.nmemiddenholland.nl


Projecten basisonderwijs

Hier vindt u informatie over projecten die wij organiseren met en voor leerlingen van de basisscholen.

Weet je dat je ons ook kunt vinden op Facebook en Instagram?!