Kinderklimaattop


De ODMH organiseert jaarlijks voor verschillende gemeenten een kinderklimaattop voor groep 7 en 8 van de basisschool.

Zo’n top begint met een ideeënwedstrijd rondom een duurzaamheidsthema, zoals bijvoorbeeld energiebesparing. Voorafgaand aan de top verdiepen leerlingen zich hierin en maken in groepjes een maquette en filmpje met een pitch van hun idee.

Tijdens de top gaan de kinderen live op een locatie, of digitaal in discussie over oplossingen voor klimaatverandering en kunnen ze meedoen aan workshops over duurzaamheid.

De beste ideeën presenteren zich tijdens de dag van de Kinderklimaattop aan een jury. De winnaar ontvangt een mooie prijs! De ODMH kan deze top voor elke gemeente organiseren en waar wenselijk ook regionaal.

Links naar artikelen over de top in 2021 in Bodegraven:


Kinderklimaattop 2021 winnaars Bodegraven-Reeuwijk