Waterstof


Volgens de Kabinetsvisie zijn gasvormige energiedragers als duurzame waterstof en groengas onvervangbaar in de toekomstige energiesysteem en zijn ze in alle sectoren van belang. Het Rijk richt zicht op de opschaling van de productie van deze gassen en op de kostenreductie. Regio’s spelen een sleutelrol in de verdere uitrol van waterstof.

Een duurzame waterstofketen met vraag, aanbod, opslag en infrastructuur moet zich nog ontwikkelen. Dit is complex en biedt tegelijkertijd economische kansen.

In de regio Midden-Holland ligt potentie voor toepassing van waterstof in het (zwaar) transport en op langere termijn in de gebouwde omgeving van het buitengebied en de monumentale kernen. In beperkte mate is hier ook industrie (hoge temperatuurovens en chemie) aanwezig waar waterstof een rol in kan spelen.

Als Groene Hart regio karakteriseert Midden-Holland zich met een rijkdom aan restbiomassa. Dat kan worden gebruikt voor de productie van waterstof en groen gas. Op locaties waar veel zon- en wind vermogen geplaatst wordt en het energienet niet voldoende capaciteit heeft is het interessant om waterstof door middel van elektrolyse te produceren en op te slaan (bijvoorbeeld EnergyHubs op bedrijventerreinen, clusters van veehouderijen etc.).

De ODMH draagt bij aan de introductie van waterstof in de regio door:

  • Het organiseren van inspirerende netwerkbijeenkomsten voor bedrijven; Webinar A-12 corridor
  • Ondersteunen vraagbundeling voor het rijden op waterstof;
  • Het ontwikkelen van een kaart met criteria voor geschikte locaties voor waterstof-tankstations in de regio;
  • Faciliteren, mogelijk maken van projecten rondom waterstof door vroeg in het proces mee te denken;
  • Verlenen van vergunningen voor activiteiten met waterstof (productie, opslag, tanken etc.);
  • Maken van verkenningen en in beeld brengen van ontwikkelmogelijkheden voor een waterstofketen.