Landelijk programma en pilotregio's


De regio Midden-Holland is in 2016 aangewezen als één van de vijf pilotregio’s in een landsbreed programma Regionale Energiestrategieën van het Rijk (ministeries van BZK, EZ en I&M), de Vereniging van Nederlandse gemeenten,
het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

De ODMH fungeert bij deze regionale aanpak in Midden-Holland als trekker van de pilot. Naast Midden-Holland zijn er nog vier andere pilotregio’s:

  • West-Brabant
  • Hart van Brabant
  • Drechtsteden
  • Friesland

en twee ondersteunde regio’s die al wat verder zijn:

  • Flevoland
  • metropoolregio Eindhoven.

Een belangrijk voordeel voor de pilotregio is dat de lijntjes naar het Rijk kort zijn zodat knelpunten sneller kunnen worden opgelost. Ook maken de pilotregio’s deel uit van een landelijk kennisnetwerk waarin ervaringen worden uitgewisseld, ook met de regio’s die veel verder in de uitvoering zijn. De regionale en nationale strategieën kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd. Uiteindelijke moeten alle regio’s een energiestrategie hebben en uitvoeren, zodat we landelijk aan de doelstellingen voldoen.