Belanghebbenden en deelnemers


Bij de energietransitie zijn de volgende partijen de belanghebbenden:

 • alle overheden;
 • alle inwoners;
 • alle bedrijven en organisaties uit de regio Midden-Holland.

Voor het slagen van de regionale (en ook nationale) doelstelling is het van cruciaal belang dat deze partijen samenwerken. De pilot voor de regionale energiestrategie werkt er dan ook aan dat de aanpak gezamenlijk met álle partijen wordt vastgesteld op basis van een gezamenlijk vastgesteld beeld van wat er nodig is.

De ODMH werkt ondertussen hard aan uitbreiden van het netwerk. Dit zijn de belanghebbenden die zich al hebben  aangesloten:

 • woningcorporaties;
 • bedrijven;
 • regionale bedrijvenplatforms;
 • energiecooperaties van inwoners;
 • diverse overheden (gemeenten, waterschappen, provincie);
 • land- en tuinbouwbouwbedrijven en LTO;
 • natuurorganisaties;
 • landschapsbeheerders;
 • huurdersverenigingen;
 • netbeheerders;
 • individuele inwoners.

‘Gemeenten zijn de eerste overheid en daarmee in de positie om tot een plan te komen dat gebaseerd is op draagvlak van hun inwoners en bedrijven’, aldus Berend de Vries, voorzitter van de bestuurlijke commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de VNG.