Belanghebbenden en deelnemers


Bij de energietransitie zijn de volgende partijen de belanghebbenden:

 • alle overheden;
 • alle inwoners;
 • alle bedrijven en organisaties uit de regio Midden-Holland;
 • bedrijven, organisaties en overheden die de regiogrenzen overschrijden.

Voor het slagen van de regionale (en ook nationale) doelstelling is het van cruciaal belang dat deze partijen samenwerken. Alle partijen werken dan ook toe naar een gezamenlijk vastgesteld beeld van wat er nodig en mogelijk is.
Dit doen zij onder andere in het kader van de Regionale energiestrategie en de gemeentelijke Transitievisies Warmte.

De ODMH werkt ondertussen hard mee aan uitbreiden van het netwerk. Dit zijn de belanghebbenden die zich al hebben  aangesloten:

 • woningcorporaties;
 • bedrijven;
 • regionale bedrijvenplatforms;
 • energiecooperaties van inwoners;
 • diverse overheden (gemeenten, waterschappen, provincie);
 • land- en tuinbouwbouwbedrijven en LTO;
 • natuurorganisaties;
 • landschapsbeheerders;
 • huurdersverenigingen;
 • netbeheerders;
 • individuele inwoners.