Voor wie is deze subsidieregeling


Alle eigenaren van panden op zichtlocaties in de binnenstad komen in aanmerking voor de tijdelijke regeling. De gemeente maakt hierbij gebruik van een schouwoverzicht uit 2018. Tijdens deze schouw is de onderhoudsstaat van de gevels van panden in de binnenstad nauwgezet in kaart gebracht. Dit overzicht wordt regelmatig herzien op basis van de geboekte resultaten.