Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) via de heer M. Netten, 088 - 54 50 438 of Mnetten@odmh.nl.