Gemeentelijke bijdrage


De werkzaamheden die in aanmerking komen voor tijdelijke subsidie zijn vastgesteld door het college van Gouda. Bij uitvoering van de subsidiabele werkzaamheden draagt de gemeente tot maximaal 25% bij in de kosten. De kosten van de (subsidiabele) werkzaamheden aan een pand dienen minimaal 2000 euro te bedragen.

De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 april 2022 zijn uitgevoerd.

De aanvraag voor de tijdelijke subsidie moet uiterlijk 1 januari 2022 zijn ingediend.