Onderzoek speelplaatsen in Midden-Holland


In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft de ODMH in 2019 onderzoek laten uitvoeren naar bodemlood bij speelplaatsen in de regio Midden-Holland.

Onderzocht zijn openbare speelplaatsen en speelplaatsen bij scholen en kinderdagverblijven. Het gaat om speelplaatsen die in een gebied liggen waar tijdens eerder bodemonderzoek in dat gebied verhoogde bodemloodgehaltes zijn gemeten. Verharde of nagenoeg verharde speelplaatsen zijn niet onderzocht.

In totaal zijn 48 speelplaatsen onderzocht. Bij 39 speelplaatsen bleek sprake van een voldoende bodemkwaliteit. Bij 8 speelplaatsen bleek sprake van een matige bodemkwaliteit; directe maatregelen zijn hier niet nodig. Bij een  speelplaats bleek de bodemkwaliteit onvoldoende. Het gaat om de speelplaats aan het Arie Kerssensteegje in Gouda. Deze is inmiddels gesaneerd.

Door gebruiksadviezen op te volgen kan de blootstelling aan bodemlood worden beperkt.