Let op lood


Door eeuwenoud gebruik bevindt zich bij veel locaties in Nederland lood in de bodem, zo ook in de regio Midden-Holland. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar.

Lood kan risico opleveren als u het inneemt. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. Het kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van hun hersenen. Daarom is het van belang dat zij hiervan zo min mogelijk binnen krijgen. Door gebruiksadviezen op te volgen kan de blootstelling aan bodemlood worden beperkt

Informatiebrochure

De Provincie Zuid-Holland heeft een informatiebrochure (pdf, 270 kB) opgesteld met informatie over mogelijke gezondheidsrisico's en tips om inname te beperken.

Vragen?

  • Heeft u vragen over lood en gezondheid neem dan contact op met de GGD, team Milieu, hygiëne en gezondheid. Mail: mhg@ggdhm.nl of bel naar 088 308 3381.
  • Heeft u vragen over loden drinkwaterleidingen, kijk dan op www.dunea.nl/lodenleidingen.
  • Heeft u vragen over lood in de bodem, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of bel naar 088 54 50 000.

Nadere informatie