Let op lood


Door eeuwenlang gebruik bevindt zich bij veel locaties in Nederland lood in de bodem, zo ook in de regio Midden-Holland. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar.

Lood kan risico opleveren als u het inneemt. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. Het kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van hun hersenen. Daarom is het van belang dat zij hiervan zo min mogelijk binnen krijgen.

Onderzoek speelplaatsen

De ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) laat onderzoek doen naar lood in de bodem bij diverse speelplaatsen in de regio Midden-Holland. Onderzocht worden openbare speelplaatsen en speelplaatsen bij scholen en kinderdagverblijven.

Ingenieursbureau Tauw voert het onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op de bovenste 20 cm van de onverharde bodem. Even voor alle duidelijkheid; de speelplaatsen gaan dus niet op de schop! Er worden boren met de hand geplaatst waarna de grond wordt bemeten. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het gemiddelde loodgehalte worden er relatief veel boringen verricht. Na het onderzoek worden de boorgaten weer dicht gemaakt!

Het kan zijn dat de betreffende speelplaats tijdelijk wordt afgezet om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Uitkomst onderzoek

De uitkomsten van het onderzoek zijn vermoedelijk in april bekend. Dan is duidelijk wat  het gemiddelde loodgehalte in de betreffende bodem is. Ook weten we dan of er eventueel maatregelen nodig zijn om de blootstelling aan lood te verminderen.

Folder GGD

De GGD heeft een folder (pdf, 70 kB) opgesteld met informatie over mogelijke gezondheidsrisico's en tips om inname te beperken.

Vragen?

  • Heeft u vragen over lood en gezondheid neem dan contact op met de GGD, team Milieu, hygiëne en gezondheid. Mail: mhg@ggdhm.nl of bel naar 088 308 3381.
  • Heeft u vragen over loden drinkwaterleidingen, kijk dan op www.dunea.nl/lodenleidingen.
  • Heeft u vragen over lood in de bodem, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of bel naar 088 54 50 000.

Nadere informatie