Let op lood


De bodem in de regio Midden-Holland is schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal even schoon, er zijn verschillen met vooral oudere delen van steden en oude dorpskernen.

Een van de stoffen die in de bodem kan voorkomen is lood. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij kinderen tot zes jaar.

In deze folder (pdf, 70 kB) vindt u meer informatie over de gezondheidsrisico’s en tips om de inname van lood te beperken.

Vragen?

  • Heeft u vragen over lood en gezondheid neem dan contact op met de GGD, team Milieu, hygiëne en gezondheid. Mail: mhg@ggdhm.nl of bel naar 088 308 3381.
  • Heeft u vragen over loden drinkwaterleidingen, kijk dan op www.dunea.nl/lodenleidingen.
  • Heeft u vragen over lood in de bodem, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of bel naar 088 54 50 000.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Op www.rivm.nl/Maatregelen tegen lood in de bodem vindt u meer informatie over dit onderwerp.