Onderzoek volkstuinen/moestuinen in Midden-Holland


In 2020 is de ODMH gestart met het onderzoek naar lood in volkstuinen in de regio Midden-Holland. In dit onderzoek zijn meegenomen alle volkstuinen die zich bevinden op een locatie waarvan bekend is dat er een kans is op verhoogde concentraties lood in de bodem. Het gaat in onze regio om 38 volkstuincomplexen/moestuinen.

Wat is onderzocht?

Voor het onderzoek zijn boringen geplaatst in de bovenste 30cm, de teeltlaag, van de onderzochte tuinen. Daarna is op de betreffende locatie het loodgehalte bepaald met behulp van een HXRF-meter (handheld röntgen fluorescentie meter).

Bepalen gezondheidsrisico

Naast het gemeten loodgehalte, is het daadwerkelijk gebruik van de tuin van belang om het gezondheidsrisico te bepalen. Dit zijn de zogenaamde locatie-specifieke omstandigheden.
Daarbij kun je denken aan:

  • Gebruik van de tuin; moes- of siertuin;
  • Hoeveel tijd verblijft men op de tuin;
  • Wordt er overnacht;
  • Komen kinderen in de tuin.

Het gemeten loodgehalte samen met het daadwerkelijke gebruik van de tuin bepaalt het gezondheidsrisico. Afhankelijk daarvan dienen er maatregelen te worden genomen om de risico’s weg te nemen. Deze mogelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn: algemene gebruiksadviezen zoals handen wassen, het grondig wassen van zelf gekweekte groenten en schoenen uitdoen voordat men naar binnen gaat. Ook kunnen eventueel gebruiksbeperkingen nodig zijn, zoals het beperkt toelaten van kinderen, een maximale gewasconsumptie uit eigen tuin of het kweken in bakken met schone grond.