Bodemsanering


Bij bodemsanering maken we onderscheid in:

  • gevallen van ernstige verontreiniging: tenminste één stof overschrijdt de interventiewaarde in een bodemvolume van meer dan 25 m3 vaste bodem en/of 100 m3 grondwater;
  • vanaf 1 januari 1987 ontstane verontreinigingen (zgn. ‘nieuwe’ verontreinigingen): deze moeten volledig worden verwijderd ongeacht de omvang;
  • niet-ernstige verontreinigingen: alle overige verontreinigingen.