Presentaties 12 juni


Tijdens de bijeenkomst op 12 juni was er een inleidende presentatie over de Omgevingswet en vier presentaties over vier aspecten van de stelselwijziging in verband met de Omgevingswet.
Deze vijf presentaties worden hier getoond.

Inleiding Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet biedt veel nieuwe kansen wordt gezegd. Is dat ook zo? Vanmiddag informeert de ODMH de aanwezigen over de wijzigingen op het gebied van Externe veiligheid, Geluid en Bodem en Bedrijfsmatige activiteiten.

Voordat we op deze details ingaan wordt in deze presentatie (pptx, 2 MB) in vogelvlucht de opbouw van de Omgevingswet toegelicht en informatie gegeven over wat vanaf Rijksniveau is geregeld.

Presentatie stelselwijzing Omgevingseffecten (bedrijfs)activiteiten

Van landelijke naar lokale milieunormen. De handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ verdwijnt. Hoe gaan we bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan regelen? Gemeenten zullen beleidskeuzes moeten maken. In deze presentatie gaan we in op die keuzes.

Presentatie stelselwijziging Externe Veiligheid

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat overheden bij hun plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Het benutten van de leefomgeving kan, zolang het samen gaat met het bieden van veiligheid en bescherming. Door in een vroeg stadium veiligheid mee te nemen werken we samen aan betere planvorming. In deze sessie onderzoeken we de mogelijkheden die deze nieuwe manier van werken biedt.

Presentatie stelselwijziging Geluid

Voor het onderwerp geluid is bij de Omgevingswet ook meer beleidsvrijheid voor de gemeenten. Wat wil je als gemeente? Wil je een luidruchtige gemeente zijn waar veel klachten over geluid zijn of wil je een fluisterstille gemeente zijn? Of iets ertussenin, maar wat dan? Als je wilt weten wat er te kiezen valt, dan is deze lezing voor jou.

Presentatie stelselwijziging  Bodem

Onder de Omgevingswet zijn de gemeenten zoveel mogelijk het bevoegd gezag. Als gevolg hiervan zullen diverse bodemtaken van de provincie als bevoegd gezag verschuiven naar de gemeenten. Het is aan de gemeenten om bodem een plek te geven in hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan. In deze sessie worden de consequenties van de overdracht toegelicht en de kansen besproken die deze toekomstige overdracht aan gemeenten biedt.