Besluit Wet geluidhinder Moerkapelse Zijde


Ter inzage: het besluit Wet geluidhinder betreffende het saneringsprogramma tot het terugbrengen van de geluidbelasting van 15 woningen gelegen aan de Moerkapelse Zijde 2 t/m 72 in Moerkapelle.

Onderstaande documenten zijn beschikbaar van 4 april tot en met 15 mei 2024.

Kenmerk : A-2014-000358.