Besluit Wet geluidhinder Bodegraafsestraatweg in Gouda


Ter inzage: het besluit Wet geluidhinder betreffende het saneringsprogramma tot het terugbrengen van de geluidbelasting van 56 woningen gelegen aan de Bodegraafsestraatweg 9 t/m 151 in Gouda.

Onderstaande documenten zijn beschikbaar van 25 april tot en met 6  juni 2024.

Kenmerk : A-2020-000149.