Deelnemers gezocht voor proefprojecten Wet kwaliteitsborging!

Gepubliceerd op 21 april 2021

Wij zijn op zoek naar bedrijven/ondernemers die willen deelnemen aan een proefproject Wet kwaliteitsborging (Wkb).

Met ingang van 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. Daarmee verandert de manier waarop gemeenten bouwactiviteiten behandelen en toetsen. De technische toets en – toezicht wordt door een particuliere kwaliteitsborger uitgevoerd.

Het is een nieuwe wet en wij willen graag samen met u van te voren inzicht krijgen in de gevolgen van deze wet voor alle betrokken partijen. Het uitvoeren van een proefproject is voor u en ons de uitgelezen manier om ervaring op te doen met de werking van deze wet.

Daarom zijn wij op zoek naar ondernemers/bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit proefproject.

Bent u geïnteresseerd en wilt u hierover meer weten, lees dan deze informatie.