Proefprojecten, Wet Kwaliteitsborging (Wkb)


Met ingang van 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. Daarmee verandert de manier waarop gemeenten bouwactiviteiten behandelen en toetsen.

Wat verandert er?

De bouwtechnische toets wordt met het ingaan van de Wet kwaliteitsborging niet meer door de gemeente of de Omgevingsdienst Midden-Holland verricht. Een erkende Kwaliteitsborger doet dan deze werkzaamheden. Vanaf 1 januari 2024 geldt dit voor alle aanvragen die onder gevolgklasse 1 vallen. Daarbij kunt u denken aan aan:

  • seriematige woningbouw
  • een vrijstaande woning
  • een fiets- of voetgangersbrug
  • een recreatiewoning
  • een eenvoudige bedrijfshal.

Voor de aanvragen onder gevolgklasse 2 en 3 blijft de gemeente/ODMH de bouwtechnische toets voorlopig nog wel zelf uitvoeren.

Meer informatie:

Proefprojecten ter voorbereiding

Een voorwaarde voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging is het uitvoeren van proefprojecten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afgesproken dat elke gemeente proefprojecten uitvoert. Dit is nodig om inzicht te krijgen in de gevolgen van de nieuwe wet voor alle partijen. Want er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden over deze nieuwe wet. Het uitvoeren van een proefproject is de uitgelezen manier om inzicht te krijgen over wat de Wet kwaliteitsborging nu echt gaat betekenen.

Als gemeente/ODMH willen wij graag samen met u ervaring opdoen over de werking van de Wet kwaliteitsborging. Deze ervaring helpt ons om deze wet voor alle betrokkenen zo goed mogelijk in te voeren.

Meer informatie en handige links


Doet u ook mee aan een proefproject?

Wij zoeken voor 10 proefprojecten partijen om samen ervaring op te doen. Bent u van plan om de komende tijd een bouwaanvraag in te dienen die valt onder gevolgklasse 1? Dan doen wij dat graag samen met u. In samenwerking met een Kwaliteitsborger helpen wij u het traject van technische toetsing en het toezicht op basis van de Wet kwaliteitsborging te doorlopen.

Vragen of aanmelden?

Heeft u vragen over de proefprojecten? Of wilt u meedoen met een proefproject? Neem dan contact op via:

  • e-mail: bwt@odmh.nl
  • of bel met de heer M. Klooswijk,  088 - 54 50 000.