Erwin, vergunningverlener bouw- en woningtoezicht


Sinds een jaar werk ik als vergunningverlener bij ODMH en dat bevalt heel goed. Als vergunningverlener beoordeel ik concepten en aanvragen voor een omgevingsvergunning van inwoners, bedrijven en van de gemeenten zelf. Bij het beoordelen van een aanvraag toets ik onder andere aan de regels voor vergunningvrij bouwen, de voorschriften van het bestemmingsplan en aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit. Ook bepaal ik welke adviezen ik nodig heb van interne en externe adviseurs om uiteindelijk een besluit te kunnen nemen.

Goede sfeer

Toen ik hier kwam werken, zaten we in een lockdown, dus kwam ik maar weinig op kantoor. Dat is best raar als je net start met een nieuwe baan. Gelukkig is er altijd wel een collega die je kan helpen met een procedure of bepaalde expertise. Iedereen is bereid je te helpen. Hierdoor voelde ik me snel thuis. Inmiddels weten ze mij gelukkig ook goed te vinden!

Afwisselend werk

Het leuke aan het werken voor de ODMH vind ik de diversiteit in aanvragen. Van bergingen en zomerhuizen in het plassengebied tot grote bedrijfspanden in de industriegebieden. En van kleine aan- en uitbouwen bij woningen tot grote uitbreidingsplannen of nieuwbouwprojecten aan de randen van de stad. Weer anders zijn de aanvragen voor werkzaamheden aan de monumentale panden in de binnenstad van Gouda of uitbreidingsplannen van agrarische bedrijven in het landelijk gebied. Bij de monumenten let je vooral op het behoud van de monumentale kenmerken. Bij de agrarische bedrijven speelt het milieu juist weer een belangrijke rol. Die afwisseling maakt het werk voor mij zo leuk.

ODMH denkt met je mee

Bij ODMH is alles goed geregeld. Ze zijn flexibel en denken met je mee als je iets nodig hebt. De software is goed op orde en in het geautomatiseerde systeem kan ik precies zien wat de stand van zaken is van een procedure. Ook zijn er goede afspraken met gemeenten en andere instanties. Alle brieven die je nodig hebt, staan in het systeem. En als je behoefte hebt aan extra kennis, dan mag je daar een opleiding voor volgen.

Het werk geeft mij veel voldoening

Ik vind het mooi dat ik met mijn werk bijdraag aan een betere en veiligere omgeving. Als vergunningverlener wil je een aanvraag positief afronden. Je probeert mee te denken met de aanvrager en rekening te houden met de mensen die er omheen wonen en werken. Dat geeft mij veel voldoening.