Desiree, toezichthouder Bedrijven


Ik ben ‘toezichthouder bedrijven’ bij de ODMH. Binnen deze functie controleer ik of bedrijven aan de milieu wet- en regelgeving voldoen. De aspecten waar wij op controleren zijn erg breed.

Zo kan je bij een horecabedrijf denken aan het in gebruik hebben van een vetafscheider of het op de juiste wijze afvoeren van afvalstoffen. Bij agrarische bedrijven gaat dit weer om heel andere aspecten, zoals het in gebruik hebben van een KIWA gecertificeerde dieselolietank of het op de juiste wijze opslaan van mest. Ook handelen we milieuklachten af van bewoners. Dit maakt dat mijn werk heel gevarieerd is en dat ik op zoveel verschillende plekken terecht kom. Mijn werk verveelt daardoor nooit.

Studie en daarna

Ik heb Landscape & Environment Management gestudeerd aan de Hogeschool Inholland te Delft. Na deze studie wilde ik meer de ‘groene’ kant op. Ik dacht aan boswachter of het werken bij een ecologisch adviesbureau. Via een oud klasgenoot kwam ik er achter dat ik met deze studie ook bij een Waterschap of Omgevingsdienst aan de slag kon. Via een detacheringsbureau kwam ik bij Omgevingsdienst Midden-Holland terecht. Hiervoor wist ik eigenlijk niet eens van het bestaan van een Omgevingsdienst af.

Keuze voor de ODMH

Na een detacheringsperiode van 2 jaar, heb ik besloten om in vast dienstverband te treden bij de ODMH. Ik ben gedetacheerd geweest bij meerdere Omgevingsdiensten, maar ODMH sprak me het meest aan, omdat het een hele gezellige, informele organisatie is, waarbinnen het contact en de samenwerking tussen verschillende afdelingen erg goed is. Dit vind ik belangrijk en het werkt erg prettig. Ook heb ik hele leuke collega’s!

Bijdrage leveren

Ik wil een bijdrage leveren aan het milieu en de samenleving. Als toezichthouder doe ik dit door middel van mijn werk. Ik ben trots op de meer adviserende rol die toezichthouders gaan krijgen. Door de nieuwe Omgevingswet krijgen wij veel meer ruimte en vrijheid om bedrijven aan de wet- en regelgeving te laten voldoen.

Samen met ondernemers

Communicatie is in mijn vakgebied erg belangrijk. Het is de kunst om er voor te zorgen dat het desbetreffende bedrijf het controlebezoek als positief en constructief ervaart, ook al zijn er overtredingen geconstateerd. Dit lukt niet altijd, maar mijn streven is hier wel op gericht. Samen met de ondernemers wil ik ervoor zorgen dat we zo bewust mogelijk omgaan met onze planeet en dat we bouwen aan een steeds duurzamere bedrijfsvoering binnen onze regio Midden-Holland, wat weer ten goede komt aan het welzijn van omwonenden.

Nooit saai!

Al met al is het werken als toezichthouder erg leuk en uitdagend. Het is niet alleen een kantoorbaan, maar bedrijfsbezoeken horen er ook bij. Wat ik eerder al zei, dit werk verveelt nooit. Ik spreek zoveel verschillende type mensen met hun eigen achtergronden. Dat maakt het werk boeiend en leerzaam. En dat ik dit werk uitvoer binnen een toporganisatie is helemaal mooi meegenomen!