Jouw ontwikkeling


Wij creëren de voorwaarden, waarmee jij jezelf op persoonlijk en professioneel vlak kunt blijven ontplooien.

De ODMH kent complexe vraagstukken op het gebied van leefomgeving. Vraagstukken die jij wilt oplossen samen met je collega’s! Wij vinden het belangrijk dat jij jezelf optimaal in kunt zetten voor onze regio. Daarom investeren wij in jouw ontwikkeling.

Samen met je leidinggevende, en voor zover het past bij je taken, jouw wensen en talenten, heb ruimte jezelf te specialiseren en/of te verbreden. Je kunt hier zelf invloed op uit oefenen, bijvoorbeeld door een opleiding aan te vragen die aansluit op jouw werk en op persoonlijke drijfveren. Of je initieert activiteiten, zoals het organiseren van een voorlichtingsbijeenkomst of gastcollege.

We waarderen ontwikkelingsgerichtheid en eigen initiatief van onze medewerkers. Zo zorgen we dat de juiste persoon op de juiste plaats voor de regio Midden-Holland werkt. De ODMH is een krachtige en toonaangevende omgevingsdienst die zich verder ontwikkelt tot een gebiedsautoriteit in het Groene Hart. Wij bieden jou een plek om hier met jouw deskundigheid en je klant- en doelgerichtheid aan bij te dragen.