Aanmelden zwembad


Hebt u een zwembad/bassin dat groter is dan 2m2 én geeft u gelegenheid tot zwemmen aan anderen, al dan niet tegen betaling? Dan valt uw zwembad onder de Whvbz (Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) en automatisch ook onder het besluit van de Bhvbz.

Zwembad bij uw huis
Hoort uw zwembad bij uw huis, dan wordt het beschouwd als privé-eigendom en valt het niet onder de wetgeving. Zodra u uw privé-zwembad door anderen laat gebruiken anders dan in de privésfeer, valt dit zwembad wel onder deze wetgeving.

Aanmelden zwembad
U bent verplicht drie maanden voor aanvang van de bouw van een zwembad dit te melden bij de ODMH. De Whvbz bepaalt ook dat een appartementencomplex of een Bed & Breakfast met een zwembad onder deze wet valt.
U dient voor de aanmelding gebruik te maken van aanmeldingsformulier bad-en zweminrichtingen (docx, 60 kB).