Aanmelden zwembad


Hebt u een zwembad/bassin en geeft u gelegenheid tot zwemmen of baden aan anderen, al dan niet tegen betaling? Dan valt uw zwembad onder de Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), hoofdstuk 15 'Gelegenheid bieden tot zwemmen en baden'.

Welke badwaterbassins vallen niet onder het Bal?

De volgende specifieke badwaterbassins vallen niet onder het Bal:

  • Bij een huishouden;
  • In een badruimte of niet gezamenlijk gedeelte van een logiesfunctie;
  • Dat ten hoogste 24 uur aaneengesloten op een locatie is opgesteld;
  • Dat is bedoeld tussen contact tussen mens en dier;
  • Aan boord van schepen die niet permanent zijn afgemeerd.

Soorten bassins

Het Bal maakt onderscheid in vier soorten badwaterbassins. Het gaat om:

Aanmelden zwembad

U bent verplicht drie maanden voor aanvang van de activiteit het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden dit te melden bij de ODMH. Daarbij bent u verplicht aan te geven om welk type badwaterbassin het, of om welke combinatie daarvan.

Meer informatie