(Ver)bouw badinrichting


Hebt u een zwembad dat groter is dan 2m2 én geeft u gelegenheid tot zwemmen aan anderen, al dan niet tegen betaling? Dan valt uw zwembad onder de Whvbz (Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) en automatisch dan ook onder het besluit van deze wet (Bhvbz).

Alle gelegenheden (bijvoorbeeld appartementencomplexen, bed & breakfast, camping) met een zwembad vallen onder diezelfde wet.  Heeft u een dergelijk bassin, dan bent u verplicht dit te melden bij ons.

Verbouwen of renoveren
Hebt u een badinrichting en wilt u deze verbouwen of renoveren? Dan bent u verplicht dit 3 maanden voor aanvang van de werkzaamheden bij ons te melden. Met het aanmeldingsformulier bad- en zweminrichting (docx, 58 kB) kunt u ook de melding van verbouw of renovatie aan ons doorgeven.
Uw melding wordt beoordeeld en getoetst aan het wettelijk kader, de Whvbz en het Bhvbz. Als uw melding niet voldoet aan het wettelijk kader, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U hebt dan nog de mogelijkheid om de eventuele aanpassingen door te voeren.