Signaaltoezicht


Tijdens de controles van badinrichtingen kijken onze zwemwaterinspecteurs ook naar zaken die niet onder het Bal, hoofdstuk 15 vallen.

Te denken valt aan:

  • de opslag van chemicaliën (Wet milieubeheer/activiteitenbesluit);
  • waterglijbanen (speel- en attractiebesluit);
  • ophangconstructies van lampen en de brandveiligheid.

Bij twijfel informeren wij de bevoegde gezagen over de geconstateerde feiten. Eventueel trekken wij in een vervolgtraject van de handhaving gezamenlijk op met het betreffende bevoegd gezag.