Legionella in uw zwembad


Indien er binnen uw badinrichting een overschrijding is geconstateerd van 100 kve of meer van de legionellabacterie in het badwatersysteem, bent u als houder van de badinrichting, verplicht om op grond van de Bal, hoofstuk 15.17 dit direct te melden bij ons. Let op, als de overschrijding 99kve is dan voldoet u aan de norm!

Formulieren aan- en afmelding Legionellabesmetting

Een Legionellabesmetting in het zwemwater moet u bij ons melden. U dient het formulier Melden van een Legionellabesmetting  daarvoor te gebruiken. 
Als er zich geen Legionella in het zwemwater meer bevindt dan dient u de besmetting af te melden door gebruik van het formulier Afmelden van een legionellabesmetting.

EHerkenning

Let op het gebruik van deze formulieren gaat via EHerkenning. U hebt een inlogmiddel nodig van minimaal niveau 2, meer informatie hierover.

Als u nog geen EHerkenning heeft aangevraagd, dan kan de melding van een besmetting van zwemwater ook via een mail naar waterrapporten@odmh.nl gedaan worden.

Legionellapreventie

Wilt u weten hoe u het zwemwatersysteem zodanig kan inrichten en beheren dat u legionella besmetting zo veel mogelijk kunt voorkomen lees dan het Modelbeheersplan Legionellapreventie (pdf, 279 kB) in zwembadwater.