Calamiteit/ongewoon voorval melden


Calamiteiten komen helaas regelmatig voor bij badinrichtingen, voorbeelden hiervan zijn een ontruiming door:

  • onwel wording;
  • grote lekkages;
  • grote ongelukken;
  • chloorgas of een (bijna-)verdrinking.

Calamiteit of ongewoon voorval?

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben we het niet meer over een 'calamiteit' maar over een 'ongewoon voorval'.  Twijfelt u of een ongewoon voorval gemeld moet worden neem dan ook contact met ons op via het onderstaande nummer.
'ongewoon voorval' in plaats van 'calamiteit'.

Melden ongewoon voorval

Bij een ongewoon voorvalt is snel optreden nodig. De uitvoerder van de activiteit waar het ongewoon voorval/calamiteit ontstaat is daar als eerste verantwoordelijk voor.

Als zich een dergelijke situatie zich voordoet bent u verplicht om dit zo spoedig mogelijk aan de ODMH door te geven. U dient dit te doen via
088 – 54 50 444, ons calamiteitennummer voor Zwemwater. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week.

Welke informatie doorgeven

U dient in ieder geval de volgende informatie aan ons door te geven:

  • de oorzaak en het verloop van de gebeurtenis;
  • de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
  • de genomen of overwogen maatregelen om verdere gevolgen te voorkomen.