Opleiden tot energiemaatje


Leerlingen vanaf 3 havo/vwo of 4vmbo kunnen energiemaatje worden. Ze volgen daarvoor een opleiding van drie dagdelen van de ODMH. (Omgevingsdienst Midden-Holland)

Het doel van deze opleiding is om leerlingen bewust te maken over energieverbruik in huis.

Tijdens deze opleiding gaan ze in groepjes van twee bij vrienden en familie langs om advies te geven over energiebesparing. De leerlingen leren zo hoe zij anderen bewust kunnen maken van zuiniger om te gaan met energie.

Ook is er tijdens de opleiding aandacht voor kennis over energie- en kosten- besparing en hoe je andere mensen kunt enthousiasmeren.

Indien gewenst kan deze opleiding gecombineerd worden met een gemeentelijke wijk- of straataanpak.