Lesactiviteiten op maat


De ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) kan op verzoek van een gemeente of school meedenken over lessen of programma’s over duurzaamheidsonderwerpen voor alle leerjaren.

Voorbeeld: In de gemeente Krimpenerwaard was een project voor leerlingen van de 3e klassen over energiebesparing. 
Experts hebben de leerlingen in een les kennis laten maken met alle aspecten van energiebesparing. Daarna hebben de leerlingen in een opdracht zelf onderzoek gedaan naar mogelijkheden van energiebesparing in hun eigen omgeving.

Een ander voorbeeld uit Zuidplas is de organisatie van een veldwerkdag voor 3e klassen van het voortgezet onderwijs, met de thema’s bodem en water met lessen, excursies en veldwerkopdrachten. Deze dag werd geopend door een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap.

Ook een programma over (zwerf) afval, natuurontwikkeling of klimaatverandering en aardgasvrij zijn mogelijk.