Kinderklimaattop Zuidplas


110 leerlingen van vier basisscholen uit de gemeente Zuidplas zijn op 13 november 2019 bijeengekomen tijdens de Kinderklimaattop Zuidplas. Deze leerlingen hebben daar hun ideeën gepresenteerd over mogelijke energiebezuinigingen op hun scholen. De presentatie vond plaats door middel van een pitch en op een markt.

Het was een lastige keuze voor de jury maar uiteindelijk hebben zij tot winnaar uitgeroepen de groep Nature Squad van de Nessevliet uit Oud Verlaat. Zij hebben deze prijs gevonden omdat de jury hun idee heel innovatief vond. De kinderen stelden namelijk voor om in de hal van de school of op het schoolplein een energyfloor te plaatsen, zodat energie wordt opgewekt door de alle kinderen die over de vloer lopen, springen of dansen.

Kinderburgemeester Vienne Zwarteveld overhandigde aan alle deelnemers van het winnende groepje een kinderboek en Wethouder J. Verbeek beloofde te gaan onderzoeken of het winnende idee van de energiefloor gerealiseerd kan worden op hun school. Het was weer een leuke en leerzame ochtend!

Deze Kinderklimaattop is georganiseerd door de gemeente Zuidplas in samenwerking met de CNME De Zwanebloem in Gouda. De Zwanebloem is een onderdeel van de ODMH.