Duurzaamheidsprofiel van een bedrijfslocatie (DPL)


De ODMH biedt ondersteuning aan bedrijvenverenigingen bij het verkrijgen van inzicht over hoe duurzaam hun bedrijventerrein nu is. En om te onderzoeken wat mogelijke kansen zijn om, in samenwerking met andere partijen, een bedrijventerrein te verduurzamen.

Hierbij maakt de ODMH gebruik van het instrument Duurzaamheidsprofiel van een bedrijventerrein (DPL-BT).

De voordelen van dit instrument:

  • Het DPL-BT biedt een heldere integrale definitie van wat duurzaamheid is: zowel economische (Profit), sociale (People) als milieuaspecten (Planet) worden belicht.
  • Het levert in een oogopslag een beeld op van de meest en minst duurzame aspecten van een terrein.
  • Op basis hiervan kunnen de bedrijven (bedrijvenverenigingen) een proces ontwikkelen om stap voor stap aan verbetering van het terrein te werken in plaats van ad hoc te reageren op belemmeringen.

DPL_verkleind