Bestuur


De omgevingsdienst werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling (pdf, 379 kB) voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland.

Het besturingsmodel van de ODMH is hiernaast schematisch weergegeven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dat wil zeggen dat het bestuur eigenaar/werkgever is van de ODMH, maar ook als opdrachtgever fungeert en de ODMH aanstuurt.  Het bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.
Het bestuur laat zich ondersteunen door een adviescommissie voor de eigenaarsrol (adviescommissie Financiën) en een adviescommissie voor de opdrachtgeversrol (adviescommissie Inhoud).

Besturingsmodel

2016-Governance-verkleind

Toelichting op ondersteuning bestuur

Eigenaar

De eigenaar/werkgever streeft naar continuïteit voor de omgevingsdienst door middel van een financieel gezonde organisatie in combinatie met goed werkgeverschap. In het verlengde daarvan bepaalt de eigenaar jaarlijks het uurtarief van de omgevingsdienst. Daarnaast is de eigenaar politiek verantwoordelijk voor de omgevingsdienst.

Rol controller

Een bijzondere rol in deze structuur is voor de controller. De controller is onderdeel van de ODMH-organisatie en kan als enige in de organisatie buiten de directie om naar het dagelijks bestuur gaan. De controller van de ODMH maakt deel uit van de adviescommissie Financiën.

De opdrachtgever

De opdrachtgever is inhoudelijk verantwoordelijk voor de taken van de ODMH. Gevoed door de adviescommissie Inhoud neemt het bestuur besluiten over de taken die door de omgevingsdienst uitgevoerd worden. Het beleid van de ODMH wordt uitgezet en vastgesteld door de opdrachtgever. Vanuit de inhoud (het jaarprogramma) stelt het bestuur kaders vast. Ook de opdrachtgever is politiek verantwoordelijk voor de omgevingsdienst.

De opdrachtnemer

De opdrachtnemer is onlosmakelijk verbonden met de opdrachtgever- en eigenaarrol van het bestuur. De rol van opdrachtnemer wordt voor de Omgevingsdienst Midden-Holland ingevuld door de directie van de omgevingsdienst. De directie neemt taken aan van de opdrachtgever. Daarbij streeft de opdrachtnemer naar een helder kader waarbinnen de taken uitgevoerd kunnen worden. Het managementteam van de ODMH stuurt op productie, financiën en kwaliteit. Naast bovengenoemde taken is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor goed werkgeverschap.

Adviescommissie Financiën (eigenaarsrol)

Deze commissie brengt advies uit aan het DB/AB, met name op het gebied van financiën. De commissie bestaat uit financieel adviseurs van alle deelnemers van de ODMH. Naast de adviescommissie Financiën is er de adviescommissie Inhoud.

Adviescommissie Inhoud (opdrachtgeversrol)

Deze commissie brengt advies uit aan DB/AB inzake de inhoudelijke aansturing van de omgevingsdienst. De leden van de adviescommissie zijn inhoudelijk betrokken en hebben voldoende mandaat vanuit hun eigen organisatie.