Begroting


Begroting

De Omgevingsdienst Midden-Holland maakt jaarlijks een begroting. Hierin staan de plannen voor het volgende jaar, wat het uitvoeren van die plannen kost en de financiële gevolgen. De deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland krijgen de gelegenheid hun zienswijzen op de begroting in te brengen. Het algemeen bestuur van de ODMH stelt de begroting uiteindelijk vast.

De begroting bevat de programma’s, de verplichte paragrafen en de financiële begroting. De programma’s beschrijven het werkpakket en geven een totaaloverzicht van onze activiteiten en de bijbehorende kosten. Daarnaast fungeren de programma’s als jaaropdracht van het bestuur aan de ambtelijke organisatie.

Programmabegroting:

Jaarrekening en managementrapportage