Storymap en omgevingsvisie Waddinxveen


Net als andere (regio)gemeenten in Midden-Holland werkt de gemeente Waddinxveen aan haar omgevingsvisie. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.

De ODMH voert voor gemeente Waddinxveen een aantal taken uit die een relatie hebben met de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Daarbij kunt u onder andere denken aan de volgende thema’s: bodem, geluid, luchtkwaliteit, ecologie, of duurzaamheid. Daarom nodigt de gemeente de ODMH uit om mee te denken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie, zodat alle aspecten van de fysieke leefomgeving goed landen in die visie.

Het ontwikkelingsproces

De gemeente Waddinxveen en de ODMH willen graag laten zien hoe wij dat tot nu toe vorm hebben gegeven. Want wij zijn hier enthousiast over en willen andere gemeenten ook inspireren over deze manier van (samen)werken!

De gemeente en ODMH hebben er samen voor gekozen om een werksessie te organiseren, met diverse medewerkers van beide organisaties, om input op te halen voor de visie. Deze werksessie werd ondersteund met een storymap: sectoraal werden hierin gepresenteerd de diverse thema’s, betrokken op het Waddinxveense. Om de informatie samen te brengen schreven we vervolgens op papieren geografische kaarten welke kansen, kwaliteiten en knelpunten we zagen. Na de werksessie zijn de papieren kaarten gevisualiseerd in deze storymap. Alle verkregen informatie is op deze manier toegankelijk samengevat.

Geen officiële status

We delen dit om te laten zien hoe we te werk zijn gegaan. De informatie die je in de storymap ziet heeft geen officiële status. Het is input voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor de gemeente Waddinxveen, op ambtelijk niveau gedeeld.

Vragen over het bovenstaande? Zoek dan contact met Jelleke Versteeg (gemeente Waddinxveen) of Marlies van Bergen (ODMH).


Storymap omgevingsvisie Waddinxveen_verkleind