De omgevingsplanactiviteit en de leefomgeving


Een omgevingsplanactiviteit (OPA) is elke activiteit die vergunningplichtig is.

Een OPA kan over alle onderdelen van het omgevingsplan gaan. Dus niet alleen de ruimtelijke regels, maar ook zaken als bodem, geluid of erfgoed. Omgevingsaspecten bepalen dus mede of iets een binnenplanse of buitenplanse OPA is.

Er zijn nog diverse vragen over de plaats van ‘milieu’ in de omgevingsvergunning voor de Omgevingsplanactiviteit (OPA).

Het rapport 'De omgevingsplanactiviteit en de leefomgeving' geeft informatie en voorbeelden over de omgevingsplanactiviteit in relatie tot aspecten van de fysieke leefomgeving.

Dit rapport is gericht op vergunningverleners en adviseurs in de regio Midden-Holland.

Rapport 'De omgevingsplanactiviteit en de leefomgeving'. (pdf, 851 kB)